Accountancy en Fiscaliteit

Vennootschapsbelasting

U kan een beroep doen op DRT & Partners voor:

 • adviesverlening m.b.t. nationale en internationale vraagstukken
 • de opmaak en optimalisering van uw aangifte in de vennootschapsbelasting en de belasting der niet - inwoners
 • de verdediging van uw dossier voor de belastingadministratie
 • de voorbereiding en verdediging van bezwaarschriften
 • het voorbereiden van een fiscale procedure voor inleiding van een geschil voor de rechtbank
 • de optimalisering van vennootschapsstructuren
 • fusies en overnames

 

Personenbelasting

Bij DRT & Partners helpen wij u graag bij:

 • de opmaak en optimalisatie van uw aangifte in de personenbelasting en de belasting der niet - inwoners
 • de behartiging van uw fiscale belangen voor de verschillende belastingadministraties
 • de voorbereiding en de verdediging van bezwaarschriften
 • het voorbereiden van een fiscale procedure voor inleiding van een geschil voor de rechtbank

Deze adviesverlening zowel op nationaal als internationaal vlak.

 

Belasting op Toegevoegde Waarde

Bij DRT & Partners kan u terecht voor:

 • adviesverlening i.v.m. nationale en internationale aspecten inzake BTW
 • de aanvraag van een BTW nummer
 • de aanvraag van allerhande vergunningen en attesten
 • BTW aansprakelijk vertegenwoordiging
 • de opmaak van BTW aangiften, de intracommunautaire listing en de klantenlisting.
 • de indiening van intrastat aangiften
 • alle bijstand bij de belastingplichtige voor de fiscale administraties

 

Accountancy

DRT & Partners is uw partner in:

 • adviesverlening inzake de oprichting van een vennootschap
 • adviesverlening inzake het voeren van een boekhouding, de wettelijke verplichtingen, ...
 • de aansluiting bij een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds
 • de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • het voeren van een boekhouding
 • het opmaken van de jaarrekening
 • het verzorgen van de wettelijke verplichtingen
 • adviesverlening inzake optimalisatie van boekhoudsystemen
 • rapporteringen