Circulaire over het geregistreerd kassasysteem en de gevolgen van de verplichte afronding van betalingen dd. 28.11.2019

Vanaf 1 december 2019 worden de gewijzigde bepalingen in het Wetboek van Economisch recht met betrekking tot de afronding van het te betalen totaalbedrag naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent van kracht. Die wijzigingen hebben een belangrijk effect op de werking van kassa’s en van het geregistreerd kassasysteem voor de horecasector (GKS) in het bijzonder.
 
Om de handelaars in staat te stellen deze afrondingsplicht na te leven, moeten alle GKS worden aangepast middels een update van de software (eventueel in combinatie met andere aanpassingen). Die update moet gecommuniceerd worden door de producent aan het GKS-team van de FOD Financiën en mag niet worden geïnstalleerd bij klanten-handelaars zonder toestemming van het GKS-team.