De fiscus en uw bankrekeningen en buitenlandse verzekeringen

Buitenlandse Bankrekeningen

Zoals vorige jaren moet in de aangifte het bestaan worden gemeld van de rekeningen van de belastingplichtige, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende .

De Programmawet  had  voorzien dat men vanaf dit aanslagjaar in de aangifte bijkomend moest bevestigen dat de nummers van dergelijke  rekeningen  in het buitenland zijn aangemeld bij het 'centraal aanspreekpunt' .
Het  'centraal aanspreekpunt' is er tot op vandaag nog steeds niet.  Deze melding aan het centraal aanspreekpunt is uitgesteld tot volgend jaar.

 

Buitenlandse Levensverzekeringen

Volledig nieuw dit aanslagjaar is de verplichting om in de aangifte het 'bestaan' te melden van individuele levensverzekeringen die de belastingplichtige  heeft afgesloten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming .

De nieuwe verplichting betrekking heeft op de "producten van tak 21 (verzekeringen met gewaarborgd kapitaal en rendement), tak 22 (bruidschatsverzekeringen en geboorteverzekeringen) en tak 23 (levensverzekeringen gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen)

 

Kent de fiscus uw  Belgische bankrekeningen?

Bij de invoering van de rijkentaks van extra 4% belasting op roerende inkomsten boven de € 20.020 op jaarbasis was er beslist om een centraal meldingspunt op te richten. De bedoeling daarvan was dan uiteraard de fiscus de mogelijkheid te bieden na te gaan of u effectief boven die € 20.020-grens kwam of niet.

Bestaat dat meldingspunt ? Neen.
De  rijkentaks is ondertussen vanaf inkomsten 2013  afgeschaft en vervangen door een algemeen tarief van 25% op roerende inkomsten.
Iedereen betaalt nu 25% in plaats van alleen zij die méér dan € 20.020 roerende inkomsten hadden op jaarbasis. Het meldingspunt dat nog niet opgericht was is ook nooit gekomen.
 
Wel centraal aanspreekpunt aangekondigd!
Dat werd dan onlangs inderdaad weer aangekondigd en dat is in feite een databank met alle Belgische bankrekeningnummers en ook alle kredietcontracten. De fiscus kan dan zo bv. gemakkelijk nakijken of u meer dan één spaarboekje heeft bij verschillende banken...
Is dat er al? Neen, ook nog niet, maar dat staat naar verluidt al wel in de startblokken. Het aanhouden van meerdere spaarboekjes bij verschillende banken zal zo dus aan het licht komen...