Hervorming vennootschapsbelasting

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021)


Tariefwijziging:
 • 20% tot € 100.000 winst
 • 25% boven € 100.000 winst
De crisisbijdrage is niet meer van toepassing.
 

Mobiliseren van vrijgestelde reserves die bestonden vóór 1/1/2017
Omzetting naar belaste reserves


Tijdelijke maatregel van 2 jaar:
 • omzetting tegen tarief van 15%
 • omzetting tegen tarief van 10% onder bepaalde voorwaarden (bij herinvestering)
Bepaalde reserves komen evenwel niet in aanmerking:
 • gespreide meerwaarden
 • vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen
 • kapitaalsubsidies
Kan wel voor o.a. investeringsreserves waarvan de investeringstermijn verstreken is.
 

Criterium rentevoet rekening courant credit

 
De fiscus gaat de intrest bepalen die je mag toepassen op een creditstand rekening-courant. Dit zal zijn de gemiddelde rentetarieven (NBB) over 1 jaar voor kredieten van minder dan 1.000.000 EUR en duurtijd van minder dan 1 jaar verhoogd met 2,5%.

 
Afschaffing degressief afschrijvingssysteem

 
Voor investeringen vanaf 1/1/2020 (aanslagjaar 2021) is er geen degressieve afschrijving meer mogelijk.2019 (aanslagjaar 2020) is het laatste jaar om nog te starten met een degressieve afschrijving. Deze afschrijving mag dan wel verder doorlopen.

 
Hervorming autokosten

 
Volgende stap in de verstrenging van de autofiscaliteit o.a. 
 • Strengere berekeningswijze fiscale aftrek
 • Aanpak valse hybrides
 • Afschaffing 120% fiscale aftrek
 • Aftrek brandstofkosten wordt berekend volgens de nieuwe formule