Maatschap

De aanpassing van het ondernemingsrecht die in 2018 werd doorgevoerd, heeft ook gevolgen voor burgerlijke maatschappen, die worden voortaan immers als ondernemingen beschouwd, waardoor een aantal regels uit het ondernemingsrecht bijgevolg ook op de burgerlijke maatschap van toepassing worden.

 

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen


Zo zullen burgerlijke maatschappen zich voortaan ook verplicht moeten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen.

De verplichte registratie van burgerlijke maatschappen in de KBO geldt in principe vanaf 1 november 2018. Maatschappen die na deze datum worden opgericht zullen zich bijgevolg vooraf moeten inschrijven in de KBO. Voor de bestaande maatschappen is er een korte overgangsperiode voorzien.