Online Tools

Binnen het kantoor werken wij met het boekhoudprogramma Swingcount.

SwingCount is het nieuwe boekhoudpakket van Servico en is de opvolger van het succesrijke ServiCount. Het is volledig via Internet toegankelijk via uw webbrowser Internet Explorer en is ontwikkeld met Microsoft .NET technologie. SwingCount is geschikt voor alle bedrijven die een volledige boekhouding voeren. SwingCount is volledig conform de wettelijke voorschriften van het genormaliseerd rekeningstelsel.

Swingcount is een zeer gebruiksvriendelijk programma dat ook door onze klanten zelf kan worden gebruikt ter verwerking van hun boekhoudkundige documenten zo zij dit wensen. Onze klant werkt dan in zijn dossier in swingcount op onze server.

Basisfunctionaliteiten

 • Inbrengen van aankoop- en verkoopfacturen
 • Boeken van financiële verrichtingen en diverse posten

 

Op ieder ogenblik kunt u op het scherm, via de printer, in een pdf-bestand of in een Excel-bestand de volgende rapporten verkrijgen, zonder dat daarom afsluitingen noodzakelijk zijn:

 • Aankoop-, verkoop-, financieel en diverse posten journaal
 • Rekeninguittreksel per klant en per leverancier
 • Proef- en saldibalans
 • Exploitatierekening en balans

 

Tevens verkrijgt u automatisch:

 • BTW aangifte en BTW listings
 • Klanten- en leverancierslijsten
 • Journalen en centralisatieposten
 • Overzicht bank- en kasrekeningen
 • Opvolging van uw debiteuren met automatisch drukken van maningen
 • Opvolging van uw crediteuren met voorstel voor betaling en aanmaak van betaalopdrachten via Isabel
 • Verwerking van vreemde valuta
 • Intrastat
 • Mogelijkheid om te boeken in uw vorig boekjaar, ook wanneer het volgende jaar reeds gestart is

 

Optionele modules

 • Analytische boekhouding
 • Inlezen van CODA berichten voor automatisch inboeken van financiële verrichtingen
 • Accountantsmodule met afschrijvingstabellen, vergelijking boekhouding met BTW aangiftes, koppeling met jaarrekening, ...
 • Budgetbeheer

 

Ondertussen zijn wij ook reeds gestart met het inscannen van de aan- en verkoopfacturen van onze klanten zodat wij ze elektronisch kunnen binnenhalen in swingcount. De klant kan, indien mogelijk en gewenst, zijn boekhoudkundige documenten aan ons gescand in pdf doorsturen zodat  wij ze kunnen uploaden in zijn dossier in swingcount.

Voor ons klantenbeheer, onze agenda en onze planning gebruiken wij het programma
Admin IS.

Gaandeweg maken wij een elektronisch dossier aan van het papieren dossier van onze klanten. Wij gebruiken hiervoor het programma PMAS. Hierin bewaren wij elektronisch onder andere het permanent dossier van onze klant zoals zijn notariële akte(s) en inschrijving KBO maar ook het jaar- dossier bevattende de jaarrekening en fiscale aangifte met alle bijlagen.