Voordelen van alle aard pc, tablet en smartphone: nieuwe bedragen vanaf 2018

Wie van zijn werkgever gratis een pc, laptop, tablet of smartphone krijgt (of zich als bedrijfsleider toekent), krijgt een voordeel van alle aard. Dat is uiteraard belastbaar. De waarde van dit voordeel wordt forfaitair vastgesteld. Vanaf 1 januari 2018 werden de forfaits aangepast om ze beter in overeenstemming te brengen met de werkelijke waarde van deze toestellen.
 

Aanpassing aan de werkelijkheid


De forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het gratis persoonlijk gebruik van pc, laptop, tablet, smartphone en internet was dringend aan een update toe. De afgelopen jaren zijn de prijzen voor laptops en pc's stelselmatig gezakt, de vrij hoge forfaits waren daardoor niet meer realistisch. De forfaits worden nu verlaagd, zodat ze beter aansluiten op de werkelijke waarde van de toestellen. De forfaits zijn vanaf 1 januari 2018 dan ook aanzienlijk lager (het forfait zakt van 180 EUR naar 72 EUR).

Tegelijkertijd wordt er nu voor het eerst ook fiscaal een forfait ingevoerd voor het belastbaar voordeel voor een tablet of smartphone. De RSZ hanteerde al langer forfaits. Nu heeft de fiscus ook eindelijk een forfaitaire waardering van het voordeel vastgesteld. Het voordeel wordt gewaardeerd op de helft van dat van een volwaardige pc of laptop en bedraagt daarom 36 EUR.

De werkgever moet het belastbaar bedrag van het voordeel van alle aard vermelden op de individuele fiche 281.10 van de werknemer, of fiche 281.20 als het voordeel wordt toegekend aan een bedrijfsleider. Daarnaast moet de werkgever ook bedrijfsvoorheffing inhouden op het voordeel, net zoals op de andere bestanddelen van het loon.

 

De forfaits


Voor voordelen gekregen vanaf 1 januari 2018:
  • vaste PC of laptop: 72 EUR
  • tablet of smartphone: 36 EUR
  • kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht of het vaste aansluiting is of een mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting: 60 EUR
  • kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement: 48 EUR
De forfaits gelden per toestel.

Wie meerdere van deze voordelen krijgt, moet de forfaits optellen. Wie een laptop met internetverbinding krijgt, heeft dus een voordeel van 132 EUR.

Momenteel gelden voor de RSZ nog andere bedragen. Maar deze zullen volgens de minister van Financiën worden afgestemd op de fiscale forfaits.


Copyright Wolters Kluwer